Cursus wet natuurbescherming volgen? Lees dan verder!

Houd jij ook van de natuur en wil jij het liefst de natuur zo veel mogelijk beschermen? Zorg dan dat jij een cursus wet natuurbescherming gaat volgen. In dit artikel worden meerdere dingen toegelicht. Ten eerste, wat houdt de cursus wet natuurbescherming in? Ten tweede volgt informatie over de natuur. Wat is de natuur, hoe kun je de natuur beschermen en dergelijke zaken komen aan de orde. Dit en meer lees je in het artikel dat er over gaat; ‘cursus wet natuurbescherming volgen? Lees van verder!’

Wat houdt een cursus wet natuurbescherming in? 

Alvorens jij je gaat opgeven om deze cursus over natuurbescherming te gaan doen, is het goed om te weten wat deze cursus precies inhoudt. Als jij deze cursus volgt, dan weet je dat je het volgende zult gaan leren:

  • Nieuws over de nieuwe wet natuurbescherming per 1 januari 2017
  • De historie van de oude wet natuurbescherming, van 1998
  • De Flora- en Faunawet
  • Andere wetten
  • Overige inhoud

Er wordt daarnaast ook het nodige inzicht geboden over wat de natuurwetgeving is en wat je moet weten om deze goed uit te kunnen passen en uit te voeren. Dat is zeer belangrijk. Het belangrijkste is dat je de verschillen tussen de oude en nieuwe versie leert kennen, de basis komt wel aan de orde maar er wordt ook verwacht dat je een en ander al weet. Lees je dus altijd in, dat is heel belangrijk. Ook is belangrijk om te weten dat de cursussen zijn onderverdeeld in niveaus, niveau 1, niveau 2 en uiteraard niveau 3. Wat je ook op de website kunt vinden maar ook hier wordt beschreven is wat dit allemaal inhoudt. Het eerste niveau is namelijk gericht op uitvoerende medewerkers. Het tweede niveau is dan weer gericht op voormannen/opzichters die belast zijn met de werkinstructies (onder andere, ze doen natuurlijk ook meer) Dan heb je nog het laagste niveau. Dat is vooral gericht op het voorbereiden van werk van een plan van aanpak of het maken van een ecologisch werkprotocol. Deze cursus werd eerder ook wel de cursus flora en fauna genoemd. Het is zo dat deze naamswijziging heeft te maken met het samenvoegen van twee weten, namelijk de wet natuurbescherming en de flora- en faunawet zoals beschreven. Een cursus wet natuurbescherming ziet dus nog steeds wel op het complete plaatje, mocht je daar bang voor zijn. Dan gaan we nu nog even in op de natuur, want hoe pas je natuurwetgeving toe zodat er een gezonde natuur bestaat en zal blijven bestaan?

Natuurwetgeving toepassen middels een cursus wet natuurbescherming

We weten dat het heel belangrijk is om natuurwetgeving toe te passen. Vanuit Europa is het beschermen van soorten en gebieden niet geregeld in deze wet, maar in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, zoals dat ook wel wordt genoemd. In ons land is dat geïmplementeerd, en wel verankerd in de Natuurbeschermingswet, zoals je in de cursus wet natuurbescherming uiteraard zult leren. Het doel van deze richtlijn en de wetten is bescherming van soorten vogels, natuurlijks habitats en de algehele natuur. Iedere lidstaat is dan ook verplicht hieraan gehoor te geven. Zo zit het, en jij kunt daaraan bijdragen! Vragen? Laat het ons weten en anders surf direct naar www.terratrainingen.nl!