Voorkom kafkaëske situaties met een ots advocaat

Je bent als gewone burger soms gevangen in een web van bureaucratische regels en rompslomp. Als je die regels niet precies kent en niet weet hoe je ze naar je hand kunt zetten, dan is het vaak lastig om te ontsnappen. In dat opzicht is het vaak net alsof je je in een roman van Kafka bevindt. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met een uitspraak van de rechter die je kinderen onder toezicht wil plaatsen, dan kan het zo zijn dat de redenen niet geldig zijn, dat de informatie waar de uitspraak op is gebaseerd niet langer toereikend is of dat de informatie gewoonweg verouderd is. Een rechter doet ook geen uitspraak op basis van een persoonlijke evaluatie. De uitspraak vindt plaats op een kantoor zonder enig contact met de betrokkenen op basis van logisch beredeneerde juridische argumenten die zeer ver verwijderd zijn van de realiteit. Als je hier vervolgens wat aan wil doen, dan kun je ook niet zo maar even met de rechter spreken. En al kon dat wel, dan nog moet je dat doen via de juiste kanalen en met het juiste juridische jargon. Je kunt dus niet naar een rechter toe stappen en zeggen dat de informatie niet klopt. Dit moet je dan kunnen aantonen. In plaats van dat de rechter moet aantonen dat de informatie klopt, moet jij dus aan de rechter kunnen aantonen dat de uitspraak niet geldig is. Daarnaast heb je als ouder natuurlijk direct een achterstand, want je hebt al het stigma van een persoon die niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Daarnaast zal je vaak vanuit de emotie spreken en dit is precies een gegeven waardoor een rechter denkt dat de uitspraak correct is. Een rechter is vooral vatbaar voor kille overwegingen, logica, argumenten en de rede. Deze vindt de rechter in documenten en niet in de emotionele pleidooien van degenen die er daadwerkelijk bij zijn betrokken. Dit maakt het dus zeer kafkaësk, want juist in de boeken van Kafka vind je scenario’s waarin de hoofdpersonen pogen om degenen te bereiken die de macht in handen hebben of die uitspraken hebben gedaan, maar deze personen lijken onbereikbaar. Het is zelf de vraag of ze überhaupt bestaan en de enige manier om ze te bereiken is via een bureaucratisch weg dat lijkt op een moeras, want de hoofdpersonen zinken er steeds verder in weg, totdat ze zich overgeven aan het systeem en de moed volledig verliezen. Jij hoeft de moed echter niet te verliezen, want als je een weg wilt vinden door alle bureaucratische en juridische rompslomp, dan moet je gewoon een ots advocaat in de arm nemen die als het ware de spelregels kent en die dus namens jou kan spreken op een manier die gehoor vindt bij de rechter.

Wat kan een ots advocaat voor jou betekenen?

Als een uit het huis plaatsing of een onder toezicht plaatsing niet terecht is, dan kan een ots advocaat de beslissing aanvechten. Een ots advocaat is iemand die specialist is op het gebied van onder toezicht plaatsing en kan dus met zijn of haar juridische kennis een zaak opstellen. De ots advocaat is niet emotioneel betrokken en zal dus via documenten, bewijzen en argumenten proberen om de uitspraak terug te draaien. Als een uitspraak inderdaad onterecht is, dan kan een ots advocaat dat vaak gemakkelijk aantonen. Een rechter behoort onpartijdig te zijn, en zodra deze rechter bewijsstukken te zien krijgt die onherroepelijk aantonen dat de uitspraak gebaseerd is op bijvoorbeeld verouderde documenten, dan zal de rechter de uitspraak direct herzien. Het kan ook gebeuren dat de rechtszaak opnieuw plaats moet vinden. In dat geval is het ook goed dat je een ots advocaat achter de hand hebt, want deze kunnen vaak binnen een paar simpele uitspraken de zaak van Raad van Kinderbescherming (RvK) of de zaak van het Openbaar Ministerie (OM) onderuit halen. De reden hiervoor is eigenlijk heel simpel. De ots advocaat gaat immers met de betrokken ouders in gesprek en heeft daardoor veel betere kennis van de reële situatie. De RvK of OM hebben immers altijd kennis op basis van een buitenstaanders perspectief en vaak is deze kennis onjuist of ongegrond. Als die kennis echt onjuist is, dan worden kinderen vaak alsnog onder toezicht geplaatst simpelweg omdat de ouders niet de middelen hebben om zicht te verweren. Een ots advocaat heeft die middelen wel en heeft adequate kennis. Die combinatie maakt het vaak erg gemakkelijk om alle ficties te ontzenuwen. Een ots advocaat is dus altijd een goed idee als je in een dergelijke situatie terecht komt.

Kan ik een ots advocaat betalen?

Een ots advocaat heeft vrijwel altijd te maken met cliënten uit de lagere sociale economische klassen. Het is dus ook logisch dat een ots advocaat geen hoge uurtarieven rekent. Sterker nog, een ots advocaat is vaak vrijwel geheel kosteloos. Het hangt er dus een beetje vanaf wat de draagkracht is van de cliënten. Mochten je kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden en je hebt veel geld, dan kun je natuurlijk ook meer besteden aan een advocaat. Statistisch gezien komt het bij de rijkere klassen van de maatschappij niet vaak voor en de ots advocaat is daar op ingesteld. Het is dus altijd een goed idee om een ots advocaat in de arm te nemen, zeker als het om het welzijn van je kinderen gaat.