Meer leren over de SWOT-analyse?

Vandaag is jouw kans om meer te leren over de SWOT-analyse. De ideale kans om meer over dit onderwerp te kunnen leren is dus door dit artikel door te nemen. Je voelt het natuurlijk al aan, SWOT is een afkorting. De SWOT-analyse is een bedrijfskundige methode om de uitgangspositie te bepalen bij de ontwikkeling van de strategie van een bedrijf. SWOT staat kortgezegde voor het volgende:

  • S staat voor sterkten, in het engels strenghts
  • W staat voor zwaktes, in het engels weaknesses
  • O staat voor kansen, in het engels opportunities
  • T staat vor bedreigingen, in het engels threads

Zoals zometeen ook wel aan bod zal komen dekken de afkortingen niet geheel de lading, want de afkortingen staan voor een heleboel meer dingen dan hierboven beschreven staat. Wat doet de SWOT-analyse eigenlijk precies? Wat is er de functie van? Lees het hieronder en ontdek waar de afkortingen dan eigenlijk echt voor staan! 

Leuk, een SWOT-analyse, maar wat doet het precies?

Men kan teamleader gebruiken via teamleader.nl. Het klinkt leuk en interessant, een SWOT-analyse. Maar wat houdt het eigenlijk in? De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Op basis hiervan wordt daarna de strategie bepaald. Deze term wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt, maar de afkortingen zijn in het engels. Dat heb je natuurlijk al gezien. Het is echter wel zo dat Engelse term niet de gehele lading dekt, want het doel is meer dan alleen een strategie voor de toekomst, het is niet alleen een analyse voor de huidige stand van zaken. Wist je dat SWOT ook wel eens wordt uitgebreid tot SWOTI? Hierbij staat de I voor issues (wat kwesties inhoudt). Wat is het gevolg hiervan? Kwesties vormen een belangrijk onderdeel van het model, aangezien ze de verbinding zijn tussen de interne analyse en de externe SWOT-analyse.

Waar wordt de SWOT-analyse precies voor gebruikt? 

De SWOT-analyse kan als een middel dienen om beslissingen te nemen en daarnaast ook om de positie, de strategie en de koers van een bedrijf tegen het licht te houden. De analyse wordt voorts gebruikt voor onder andere planning of onderzoek, maar kan ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van een organisatie of tegen concurrentie. Deze analyse kan dus worden gebruikt op een breed terrein, als bedrijf kan dit erg handig zijn. Bij het opstellen van de sterkte-zwakteanalyse wordt een aantal stappen doorlopen. Aan de hand van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen wordt vervolgens gekeken naar de toekomst van de organisatie, zodat aan de hand daarvan kan worden gewerkt en gekeken. Deze sterke en zwakke punten maken dus deel uit van de interne analyse. Het ligt er vervolgens aan of een element zwak of sterk is, dat hangt op dienst beurt weer af van de concurrentie op deze punten. Dat kun je dus niet louter intern bepalen. Het deel waarin de kansen en bedreigingen worden geanalyseerd wordt vervolgens de externe analyse genoemd. Het hangt er vanaf of een element een kans of een bedreiging is, hoe het zich verhoudt ten opzichte van zowel de klant en/of het marktsegment. Lees meer…