Ontmanganing van water

Gruenbeck - ontmanganingWater is het meest belangrijke wat er bestaat. Zonder water kan zowel de wereld als de mensheid niet bestaan. Het is de missie van Gruenbeck.nl om zorg te dragen voor een goede waterkwaliteit. In alle industrieën is het gebruik van water van groot belang. Een probleem waar veel fabrieken mee kampen is de ontmanganing van water. Ontmanganing treed op wanneer het water langer dan een uur stil ligt, waardoor er met name in chemische fabrieken een probleem kan ontstaan doordat het water door deze ontmanganing reageert op de stoffen uit de fabriek. Ontmanganing is ook een probleem in landen waar het gemiddeld 30 graden of hoger kan worden. Denk hierbij aan landen zoals:

 • Verenigde Emiraten
 • Dubai
 • Egypte

Met name het Midden-Oosten is getraind om deze ontmanganing tegen te gaan. In Europa is men minder op deze ontmanganing voorbereid, omdat het niet in veel landen langer dan een paar dagen achter elkaar meer dan 30 graden is. Wanneer het water reageert met bijvoorbeeld chemische stoffen kunnen er gifstoffen ontwikkeld worden. Door ontmanganing tegen te gaan wordt het risico op de ontwikkeling van deze gifstoffen verkleind. Men kan het beste ontmanganing tegen gaan, door het water gekoeld te bewaren. Hoe kouder het water is, des te kleiner de kans op ontmanging. Echter, het nadeel hiervan is dat dit koelen extra kosten met zich mee brengt. Er moeten dan koelelementen in de bak met water geplaatst worden of de koelelementen moeten in de bak aan de onderzijde verwerkt zijn. De beste oplossingen wat betreft waterzuivering zijn te vinden op Grunenbeck.nl . Het grootste probleem blijft echter dat bedrijven deze ontmanganing niet als een probleem zien.

Ontmanganing

De aarde bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Grote oceanen zijn ver vanuit de ruimte zichtbaar. Je zou denken dat er genoeg water is voor de gehele wereldbevolking. Dit is echter niet het geval. Met name in onderontwikkelde warme gebieden is het tekort aan schoon drinkwater het grootste probleem. Een voorbeeld hiervan zijn grote gebieden in Afrika. Soms is het in een gebied überhaupt moeilijk om aan water te komen en wanneer dit water wel beschikbaar is, is het vaak water dat door ontmanganing niet drinkbaar is. Het is ontzettend kostbaar om een waterzuiveringsinstallatie te installeren. Daar komt bij dat het onderhoud hiervan ook erg kostbaar is en zonder goed onderhoud kan de installatie uiteraard niet goed zijn werk doen. Een lokale oplossing hiervoor is een zuiveringsinstallatie die zelf gemaakt is en eigenlijk niet geschikt om ontmanganing tegen te gaan. Het gaat hierbij om een hele fijne zeef die in de wateropslag wordt geplaatst. Deze zeef is zo fijn, dat alle kleinere deeltjes wel eruit gezuiverd kunnen worden, maar de stoffen die in het water zijn opgelost niet waardoor de kans op ontmanganing heel groot is. Grote hulporganisaties pleiten daarom niet alleen voor meer voedsel in de hulpbehoevende landen, maar ook voor schoon drinkwater door middel van de aanleg van nieuwe waterzuiveringsinstallaties. Op Gruenbeck.nl worden er verschillende waterzuiveringsproducten aangeboden, zoals:

 • Filters
 • Ontharder
 • Ultrafiltratie
 • EDI
 • UV-desinfectie
 • Membraantechnologoe

De vijand is water

Zowel de natuur als de mensheid heeft water nodig. Zonder water en zuurstof kan er geen leven ontstaan. Nu kan water ook een vijand zijn. Niet alleen door ontmanganing vormt water een gevaar, ook een overvloed aan water kan gevaarlijk zijn. Het overgrote deel van Nederland bevindt zich onder de zeespiegel. Nederland is het enige land ter wereld dat zo goed voorbereid is om het water buiten te houden. Denk hierbij aan de aanleg van:

 • Waterkeringen
 • Dijken

Met name waterkeringen helpen ons land tegen hoogwater van de zee. Het zogenaamde Deltaplan is begin jaren ’50 van de vorige eeuw in werking stelt, als gevolg van de rampzalige watersnoodramp van 1953. Op een noodlottige avond in februari 1953 was er springvloed ontstaan. Dit is een getij waarbij het verschil tussen hoog- en laag water het allergrootst is en daarmee de druk op de dijken vele malen hoger ligt dan normaal. De dijken begaven het dan ook en de zuidelijke gebieden van Nederland kwamen onder water te staan. Bijna 2000 mensen kwamen om en talloze dieren. Omdat de fotografie nog maar net in ontwikkeling was, zijn er slechts enkele foto’s van de ramp gemaakt. Op de foto’s die vanuit de lucht genomen zijn, is het beste te zien wat de omvang van de ramp is geweest. De ramp voltrok zich in een nacht met weer regen en onweer. Het was een ramp en een nachtmerrie voor iedereen. Meer dan 100.000 mensen raakten hun huis kwijt en meer dan 200.000 hectare werd bedolven onder het water. Dit wilde niemand ooit nog een keer meemaken. Er werd een plan bedacht om het water, ook tijdens springvloed, op een afstand te kunnen houden. Dit werd het Deltaplan. Vanuit het buitenland wordt er ook naar de Nederlanders gekeken. Zo werd het Deltaplan in 2009 dor de Amerikanen in Manhattan overgenomen. Amerika heeft veel last van orkanen, maar ook gebieden rond de Indische Oceaan en de Stille Oceaan hebben hier veel last van. Water kan ook een vijand dichter bij huis zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan schoon drinkwater, douche water en het water waarin je zwemt. Gruenbeck.nl is specialist op het gebied van water en is ten alle tijden beschikbaar voor vragen hierover, want het moet voor iedereen mogelijk zijn over schoon water te beschikken.