Black belt training regelen voor uw organisatie 

Als u of uw organisatie gebruik maken van de Lean of Lean Six Sigma-methode kunt u wel een goed getrainde collega of werknemer gebruiken. Een organisatie kan veel voordelen halen uit een black belt. Training is echter onontbeerlijk om jezelf zo te noemen. Een op die manier getrainde medewerker kan uw andere medewerkers opleiden en het gebruik van de methode binnen uw bedrijf bewaken. Zo is er voor de overgang van de ene naar de andere projectfase altijd een black belt nodig die de kwaliteit van uw projecten bewaakt. Als u de Lean of Lean Six Sigma-methode echt goed wilt implementeren zult u over ten minste één, maar het liefst meerdere medewerkers willen beschikken die een black belt training hebben gevolgd. Dat kunt u regelen bij diverse organisaties in Nederland, maar een erkende partner voor dit soort trajecten is Q-Consult. Hier kunt u trainingen aanvragen voor een black belt training, voor een green belt of yellow belt. In overleg is de training zeer goed aan te passen op de behoeften van úw bedrijf. Elke organisatie is immers anders. Omdat Q-consult black belt training aanbiedt op uiteenlopende locaties is er veel ervaring met het geven van dergelijke trainingen en is het niet moeilijk om een passend traject te bouwen voor u en uw medewerkers.

Voordelen van black belt training

Zoals hierboven genoemd kan een black belt training uw medewerkers naar een hoger plan tillen op het gebied van project management. Een black belt zorgt ervoor dat projecten sneller en beter worden doorlopen. Daarnaast blijft de kwaliteit op peil. Daarnaast kan hij of zij collega’s ondersteunen en opleiden in de methodiek. Met een projectmanagementmethode als Lean Six Sigma is het mogelijk uw organisatie continu te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Productieautomatisering
  • Onnodige processen elimineren
  • Efficiënter werken
  • Bedrijfsprocesmodel optimaliseren

Een medewerker die een black belt training volgt leert nog meer vaardigheden om bovenstaande doelen te bereiken. Daarnaast worden alle basiselementen uit de methode nog eens belicht. Tijdens de black belt training is het mogelijk om vragen te stellen die specifiek zijn voor de organisatie. Zo kunnen theorie en praktijk direct op elkaar aangesloten worden. Het voordeel dat u uit bovenstaande optimalisatie kunt halen zal bijna altijd bestaan uit een kostenbesparing of omzetverhoging. Uw bedrijf kan dus doorlopend versterkt worden met de inzet van deze methode. Zowel grote als kleine projecten kunnen effectief en efficiënt aangepakt worden. Uw medewerkers krijgen tijdens de black belt training diverse tools aangereikt waarmee zij direct aan de slag kunnen. De trainingen worden bijna zonder uitzondering als zeer leerzaam en positief ervaren door de praktijkgerichte benadering en de spelelementen die de deelnemers elke trainingsdag mogen uitvoeren.

Verder leren?

Geven uw werknemers aan dat zij verder willen leren? Er zijn meer projectmanagementmethodes dan Lean of Lean Six Sigma. Ook hiervoor kunt u terecht bij Q-Consult. Kijk eens op de webpagina qcpp.nl voor alle informatie over een black belt training over andere trainingen. Hier vindt u ook de trainers die uw medewerkers kunnen trainen. Het is altijd aan te raden te inventariseren welke opleidingswensen personeel heeft. Eén van de beste manieren om werknemers te motiveren is door hen een blijvend leertraject aan te bieden dat zij direct kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Omdat Lean ernaar streeft de werkomgeving continu te verbeteren is de cursus een mogelijkheid uw werknemers opnieuw te inspireren het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen. Neem voor meer informatie contact op met een van de trainers van Q-consult. Ook voor een herhaling van een eerdere training of een opfriscursus kunt u bellen, mailen of het contactformulier invullen.